POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda výkonného výboru Sportovního klubu Bystřice nad Pernštejnem, z.s. v souladu se stanovami klubu, zve své členy na volební valnou hromadu, která se koná v neděli 28. dubna 2024 se začátkem od 9:30 hod v restauraci "Nová síť", v prostoru nových kabin SK Bystřice n.P. 

Program:

1) Zahájení

2) Volba volební a mandátové komise

3) Zpráva o činnosti SK v roce 2023 – celková

4) Zpráva finanční za rok 2023

5) Zpráva revizní komise

6) Zprávy sportovní za jednotlivá družstva

7) Volba členů výkonného výboru a revizní komise

8) Odsouhlasení členských příspěvků na rok 2024

9) Schválení výroční zprávy za rok 2023

10)Diskuse

11)Usnesení a závěr

V Bystřici n.P. dne 2. 4. 2024 David Čech – předseda VV SK